Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 05.2018r.- 09.2019r.

Do projektu zapraszamy:

  • osoby bierne zawodowe lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 86os.(52K,34M) (6gr x 13/14os.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z powiatów: poznański, pilski, m. Poznań, gnieźnieński, koniński, ostrowski, krotoszyński, chodzieski, obornicki, wągrowiecki.

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin projektu
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie o dostarczaniu dokumentów
Oświadczenie o niekorzystaniu z innego wsparcia
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych