Oferowane wsparcie

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
– Pośrednictwo pracy
– Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne oraz poradnictwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe w ramach następujących tematyk: Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi, Pracownik administracyjno-biurowy oraz Pomoc kuchenna
– Staże zawodowe

Zajęcia są realizowane w grupach około 13-stu osobowych.

Zapewniamy bardzo wysoką jakość merytoryczna realizowanych zajęć.

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.