Luty 2020

Kontynuowana jest realizacja zadań dla grupy V i VI. Uczestnicy przez cały miesiąc czynnie uczestniczyli w formach wsparcia takich jak: warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – kuźnia optymizmu, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz poradnictwo zawodowe.
W lutym rozpoczęliśmy również ostatnie już w projekcie kursy zawodowe „Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera”:
– 13.02.2020r – gr. V
– 25.02.2020 – gr. VI
Zakres tematyczny kursu to m.in.: zasady efektywnej komunikacji, obsługa klienta, psychologia klienta, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami, obsługa urządzeń biurowych, obsługa programów MS Outlook, pakiet Office -Word, Excel, PowerPoint, Access przeglądarki dokumentów pdf, obsługa programów do magazynowania i fakturowania: SUBIEKT. Kurs zakończony jest egzaminem.

Styczeń 2020

W nowym 2020 roku kontynuowane są zajęcia dla grupy V projektu. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych – kuźnia optymizmu. Zajęcia te mają na celu odbudowanie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym aspektów społecznych wpływających na wzmocnienie lub odbudowanie naturalne systemy wsparcia dotyczące aspektów społecznych tj. rodzina, bliskie otoczenie, środowisko, umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, które w grupie docelowej zostało zachwiane m.in. przez problemy rodzinne, patologie, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, silne ubóstwo. Dzięki temu uczestnicy programu zwiększają swoje szanse na znalezienie pracy.
Pod koniec stycznia udział w projekcie rozpoczęła też VI – ostatnia już grupa w projekcie.
Kontynuowane są również staże zawodowe uczestników projektu.

Grudzień 2019

2.12.2019 rozpoczęliśmy realizację zadań dla grupy V – w pierwszej kolejności uczestnicy przejdą diagnozę indywidualnych potrzeb. Diagnoza ma na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb uczestników i ich potencjałów, w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Resztę zajęć grupa IV kontynuować będzie już w nowym roku.

33 osoby rozpoczęły swoje staże zawodowe w wybranych firmach.

 

Tymczasem z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Listopad 2019

Uczestnicy I grupy w tym miesiącu zakończą swoje staże zawodowe.

Swoje zajęcia rozpoczną z kolei uczestnicy IV grupy – planowany termin zakończenia doradczych form wsparcia nastąpi pod koniec listopada.

5.11.2019r – rozpocznie się szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera” – w szkoleniu wezmą udział uczestnicy z grupy II oraz III. Zakres tematyczny kursu to m.in.: zasady efektywnej komunikacji, obsługa klienta, psychologia klienta, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami, obsługa urządzeń biurowych,  obsługa programów MS Outlook, pakiet Office -Word, Excel, PowerPoint, Acces przeglądarki dokumentów pdf, obsługa programów do magazynowania i fakturowania: SUBIEKT.

Październik 2019

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”. Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne dostępne są naszej stronie w zakładce REKRUTACJA oraz w biurze projektu ul. Dąbrowskiego 75, 60-506 Poznań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 796-832-367 lub mailowo: sk@inspires.pl.

Obecnie trwa rekrutacja do grupy IV, dla której zajęcia przewidziane są na początek listopada 2019r.

Wrzesień 2019

Przez cały czas prowadzona jest rekrutacja do udziału  w projekcie – wszystkich chętnych zapraszamy do składania dokumentów.

02.09.2019r. rozpoczęliśmy pierwszą formę wsparcia dla grupy III – diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzono dla 15 Uczestników projektu. Następnie do końca września 2019r. uczestnicy zgodnie z Indywidulanym Planem Działania przechodzili kolejne formy wsparcia podczas spotkań z trenerem, specjalistą ds. zatrudnienia, pośrednikiem pracy czy psychologiem.

Sierpień 2019

08.08.2019 grupa I zakończyła kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji.

W sierpniu również rozpoczęliśmy realizację zadań dla grupy II. Uczestnicy przez cały miesiąc czynnie uczestniczyli w formach wsparcia takich jak: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – kuźnia optymizmu, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz poradnictwo zawodowe.

W tym miesiącu uczestnicy I grupy rozpoczęli swoje 3-miesięczne staże. Życzymy powodzenia!

Lipiec 2019

Po grupowych warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem Uczestnicy projektu rozpoczęli także indywidualne warsztaty z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Dodatkowo w ramach wsparcia grupa I rozpoczęła także indywidualne zajęcia w ramach poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego.
22 lipca uczestnicy rozpoczęli kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do projektu.

Czerwiec 2019

Rekrutacja do I grupy została zakończona pomyślnie. W dniu 26.06.2019 rozpoczniemy realizację zadań dla grupy I – w pierwszej kolejności uczestnicy przejdą diagnozę indywidualnych potrzeb. Diagnoza ma na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb uczestników i ich potencjałów, w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Diagnoza ma stanowić punkt wyjścia do dalszej aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników projektu. Ma zapewnić indywidualne i kompleksowe wsparcie odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Maj 2019

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc w grupie pierwszej. Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne dostępne są naszej stronie w zakładce REKRUTACJA oraz w biurze projektu ul. Dąbrowskiego 75, 60-506 Poznań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 796-832-367 lub mailowo: sk@inspires.pl.