Kwiecień 2019

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”
Zasięg projektu: województwo wielkopolskie powiaty: pilski, poznański, m. Poznań, gnieźnieński, koniński, ostrowski, krotoszyński, chodzieski, obornicki, wągrowiecki.
Do projektu zapraszamy:
• osoby bierne zawodowe lub bezrobotne
• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym
• osoby z niepełnosprawnością
• członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością
• osoby niesamodzielne;
• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
• osoby korzystające z PO PŻ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *