Rozpoczęcie projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.03.2019, rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni razem!” w ramach Działania 7.1. Aktywna integracja, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Czynni Rodzinni”.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
– Pośrednictwo pracy
– Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne oraz poradnictwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe w ramach następujących tematyk: Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi, Pracownik administracyjno-biurowy oraz Pomoc kuchenna
– Staże zawodowe

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI ORAZ KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *